โทรศัพท์มือถือรักษ์โลก เสียแล้วโยนทิ้งงอกเป็นต้นไม้ได้

 
โทรศัพท์ มือถือรุ่นใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากนักออกแบบผลิตภัณฑ์ชาวเดนมาร์ก ที่ได้ทำการพัฒนาขึ้นให้กลายเป็นโทรศัพท์มือถือ "รักษ์โลก" เพราะนอกจากตัวเครื่องที่ทำมาจากไม้ไผ่แล้ว ภายในยังมีเมล็ดพันธุ์ไม้ไผ่ บรรจุอยู่ ถ้านำตัวเครื่องที่ใช้จนเสียไปกลบฝังในดินก็จะช่วยให้ เมล็ดพันธุ์ข้างในงอกออกมาเป็นกลายต้นไม้คืนสู่โลก 
เกิร์ท แจน แวน บรูเจล ผู้ออกแบบโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ ต้องการที่จะให้โทรศัพท์มือถือที่เขาออกแบบมานั้น ย่อยสลายได้ง่าย และเมื่อใช้งานจนเสียแล้ว ยังคงเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม โดยกลายเป็นต้นไม้งอกขึ้นมาได้ด้วย 
เพื่อจะได้ลดจำนวนขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้มีน้อยลง โทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ยังช่วยประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า  เพราะด้านหลังของเครื่องจะมีข้อต่อเอาไว้หมุนให้พลังงาน  ถ้าหมุนข้อต่อครบ 3 นาที จะช่วยให้ตัวเครื่องมีพลังงานเพียงพอสำหรับการรับส่งข้อความสั้น หรือโทรเข้าโทรออกได้ชั่วคราว ไม่จำเป็นต้องนำแบตเตอรี่ไปชาร์จไฟอยู่ตลอดเวลา

Comment

Comment:

Tweet