นวัตกรรมใหม่ คอมพิวเตอร์ไม้
ความคิดสร้างสรรค์กับเทคโนโลยีอย่างลงตัว 
 

 
ทุุกวันนี้มีการผลิตเทคโนโลยีใหม่ๆๆขึ้นมาเพื่อรองรับความสะดวกสบายให้กับพลเมืองบนโลกใบนี้  แต่แล้ววันหนึ่งความต้องการของมนุษย์ก็ไม่เพียงพอ  นอกจากความสะดวกสบายแล้ว  มนุษย์ยังต้องการความสวยงามอีกด้วย  ผู้ผลิตจึงต้องคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ต้องประยุกต์เข้ากับความต้องการเหล่านี้   จึงมีผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยแต่มีการนำมาประยุกต์เข้ากับความสวยงามแบบธรรมชาติ อย่างคอมพิวเตอร์เครื่องนี้   ที่ประกอบจากไม้   ดูซิค่ะ  ว่าความพยายามของมนุษย์นี่  สามารถทำได้ทุกอย่าง  
 

 
 
 
แล้วความพยายามเหล่านี้  ก็เป็นสิ่งที่นักศึกษาอย่างได้เรียนรู้ความพยายามในการพัฒนาหรือประดิษฐ์สิ่งที่ถือว่ายาก   เราก็ต้องเก็บความพยายามเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนของเราด้วย  อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ทางการการผลิตไปผลิตสื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาครูอย่างเราได้อีกด้วย

edit @ 16 Aug 2012 12:25:04 by joe_joker

edit @ 20 Aug 2012 13:48:24 by joe_joker

Comment

Comment:

Tweet